३० दिने अभ्यास

Lesson 2.1 – Vowels – स्वरवर्ण (a,e) – भाग १

Learn English in Nepali Language. Complete English Learning Platform For Nepali Student. Learn About English Vowels in This Chapter.

Vowels  –  स्वरवर्ण (a,e) – भाग १

 

अङ्रेजी अक्षरहरु स्वर (Vowels) र व्यञ्जन (Consonants) गरी दुई किसिमका हुन्छन् ।

  1. स्वरवर्ण (vowels) हुन् – a, e, i, o, u
  2. व्यञ्जनवर्ण (consonants) हुन् – b,c,d,f,g,h,j,k,l,m,n,p,q,r,s,t,v,w,x,y,z

 


 

अङ्रेजीमा कतिपय Vowels का आफ्नो स्वाभाविक उच्चारणका साथै अरु विभिन्न उच्चारण हुन सक्छन् । तलका उदाहरणहरु हेरौं :

A = अ / ə/ हुन्छ

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
again (अगेन्) feri (फेरी)
about (अबाउट्) baare (बारे)
husband (हज्बन्ड्) pati (पती)
allow (अलाउ) anumati dinu (अनुमति दिनु)

 

A = आ / a: / हुन्छ

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
art (आट्) kalaa (कला)
dark (डाक्) andhyaaro (अँध्यारो)
after (आफ्ट(र्)) pachi (पछी)
arm (आम्) paakhuro (पाखुरो)

 

A = अ्या / æ /  हुन्छ

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
act (अयाक्ट्) kaam garnu (काम गर्नु)
family (फ्यामली) pariwar (परिवार)
camera (क्यामरा) tashwir –khichne yantra (तस्विर -खिच्ने यन्त्र)

 

A = ए(इ) / eɪ/ हुन्छ

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
ache (ए(इ)क्) dukhnu (दुख्नु)
late (ले(इ)ट्) dhilo (ढिलो)
fate (फे(इ)ट्) bhagya (भाज्ञ)
plane (प्ले(इ)न्) wayuyaan (वायुयान))

 

A = ए /e / हुन्छ

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
any (एनि) kuani (कुनै)
many (मेनी) dherai (धेरै)

 

A= अँ: (=ओ) / ə:/ हुन्छ

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
all (अल) sabai (सबै)
tall (टल्) aglo (अग्लो)
small (स्मल्) saano (सानो)
ball (बल्) bhakundo (भकुन्डो)

 

A = इ / ɪ/ हुन्छ

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
damage (ड्यामिज्) haani (हानी)
village (भिलिज्) gaau (गाउँ)
palace (प्यालिस्) darbaar (दरबार)

 

E = ए /e / हुन्छ

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
pen (पेन्) kalam (कलम)
yes (एस्) ah, ho (अँ, हो)
mental (मेन्टल्) maanashik (मानसिक)

 

E = ई /i: / हुन्छ

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
he (ही) tyo (त्यो)
she (शी) tyo (stri) (त्यो (स्त्री) )
complete (कम्प्लीट्) pura (पुरा)

 

E = इ / ɪ/ हुन्छ

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
examine (इक्ज्यामिन्) parichha garnu (परिक्षा गर्नु)
knowledge (न्ँलिज्) gyan (ज्ञान)
begin (बिगिन्) thalnu (थाल्नु)
houses (हाउजिज्) ghar haru (घरहरु)

 

E = आ / a: / हुन्छ

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
clerk (क्लाक्) kaarinda (कारिन्दा)
sergeant (साजन्ट्) prahari adhikrit (प्रहरी अधिकृत)

 

 

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Our Contents - MasiKalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Learn English in Nepali Language. Complete English Learning Platform For Nepali Student. Learn English Language in Nepali.


Contact Info:

Call Us: 025-580812
Mobile: +977- 9813478383
Esewa: +977- 9813478383
Email: info@masikalam.com

Copyright © 2017 Masikalam Learning Platform by Nxtechnp Pvt. Ltd. www.nxtechnp.com

To Top
error: तपाइलाई अधिकार छैन ।