३० दिने अभ्यास

Lesson 3.2 – Consonants – व्यञ्जनवर्ण – भाग २

Learn English in Nepali Language. Complete English Learning Platform For Nepali Student. Learn About English Consonants in This Chapter.

Consonants – व्यञ्जनवर्ण – भाग २

<< बाकी अंश पहिलो पृष्ठ मा >>

 

R = र् हुन्छ ; यो Consonant अगाडी उच्चारित नभइ, Vowel अगाडी उच्चारित हुन्छ :

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
arrive (अराइभ्) aaipugnu (आइपुग्नु)
farm (फाम्) kheti (खेती)
right (राइट्) thik (ठिक)
very (भेरि) jyadai (ज्यादै)

 

S = स् श् ज् हुन्छन् ।

1.कुनै शब्द (noun तथा verb (root) का अन्त्यमा  प् , ट् , क् , थ् , ध्वनि भई सोपछी थपिने s को उच्चारण स् हुन्छ :

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
caps (क्यप्स्) topiharu (टोपिहरु)
maths (म्याथ्स्) ganith (गणित)
laughs (लाफ्स्) haascha (हाँस्छ)
  1. s वा ss पछी ia तथा io भए सामान्यत: श् हुन्छ :
English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
fashion (फ्याश्न्) dhacha (ढाँचा)
Asian (ए(इ)श्न्) asia ko (एशियाको)
  1. कुनै Noun (वा Verb) को अन्तिम ध्वनी तथा /ब् , ड् , ग् , भ् , द् , म् , न् , ङ् , ल्/ भए s को ध्वनी ज् हुन्छ :
English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
begs (बेग्ज्) maagcha (माग्छ)
rubs (रब्ज्) ragadcha (रगड्छ)
loves (लभ्ज्) maya garcha (माया गर्छ)

 

T = ट् , श् , च् , थ् , द् , हुन्छ ।

  1. सामान्यत : को उच्चारण ट् हुन्छ :
English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
try (ट्राइ) kosis garnu (कोशीश गर्नु)
strength (स्ट्रेङ्थ) sakti (शक्ती)
  1. t पछी ia , ie, io भए उच्चारण श् हुन्छ :
English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
initial (इनिश्ल्) suruko (शुरुको)
patient (पे(इ)शन्ट्) biraami (बिरामी)
patience (पे(इ)शन्स्) dhairya (धैर्य)
  1. t पछी u, ur, वा कहिलेकहिं io भए च् हुन्छ :
English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
gesture (जेस्च(र्)) eshaara (इशारा)
suggestion (सजेश्चन्) sujhab (सुझाव)
culture (कल्च(र्)) sanskriti (संस्कृती)
  1. th को उच्चारण थ् तथा द् हुन्छ :
English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
bath (बाथ्) snan (स्नान)
breathe (ब्रीद्) saas fernu (सास फेर्नु)
without (विदाउट्) bina (बिना)
thus (दस्) yasari (यसरी)
  1. कहिलेकाहिँ th (विशोषत: proper name) को उच्चारण ट् मात्र हुन्छ :

Thames (टेम्स्)  ,  Thomas (टमस्)

 

V = भ् हुन्छ :

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
village (भिलिज्) gaau (गाउँ)
vote (भोट्) matt dinu (मत दिनु)
value (भ्यालू) mulya, mahatwa (मुल्य , महत्व )

 

w =  व् हुन्छ :

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
wage (वे(इ)ज्) jyala (ज्याला)
welcome (वेल्कम्) swagat (स्वागत)
between (बिट्वीन्) bichmaa (बिचम

 

x = क्स् हुन्छ:

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
X –ray (एक्स्-रे(इ)) ksha-kiran (क्ष-किरण)
ox (अक्स्) goru (गोरु)
exam (इक्ज्याम्) parichya (परीक्ष्या)

Z = ज् हुन्छ:

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
zoo (जू) chidiyakhana (चिडियाखाना)
zenith (जेनिथ्) shirobindu (शिरोबिन्दु)

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Lesson 3.1 - Consonants - व्यञ्जनवर्ण - भाग १ - MasiKalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Learn English in Nepali Language. Complete English Learning Platform For Nepali Student. Learn English Language in Nepali.


Contact Info:

Call Us: 025-580812
Mobile: +977- 9813478383
Esewa: +977- 9813478383
Email: info@masikalam.com

Copyright © 2017 Masikalam Learning Platform by Nxtechnp Pvt. Ltd. www.nxtechnp.com

To Top
error: तपाइलाई अधिकार छैन ।