३० दिने अभ्यास

Lesson 1.0 – रोमन लिपि – Roman Script

Learn English in Nepali Language. Complete English Learning Platform For Nepali Student. Learn About English Roman Scripts in This Chapter.

रोमन लिपि – Roman Script

 

नेपाली भाषादेवनागरि” लिपिमा लेखिन्छ । अङ्रेजी भाषा मा लेखिने लिपी “रोमन लिपि (Roman script)” हो । देवनागरिमा लेखिने स्वरवर्ण तथा व्यञ्जनवर्ण रोमन लिपिमा तलका अनुसार लेखिन्छन् :


 

Vowels (स्वरवर्ण)

 

a
aa
i
ee
u
oo
ri
e
ai
o
au
an अं
ah अ:

 

Consonants (व्यन्जनवर्ण)

ka
kha
ga
gha
nga

 

cha
chha
ja
jha
na

 

ta
tha
da
dha
na

 

ta
tha
da
dha
na

 

pa
pha
ba
bha
ma

       

ya
ra
la
wa

 

sha
sha
sa
ha

 

ksha क्ष
tra त्र
jna ज्ञ

 


 

 

 

प्रतेक व्यञ्जन वर्ण (consonant) को बाह्रखरी तलको जस्तो हुन्छ :

ka = क kha = ख
kaa = का kha = खा
ki = कि khi = खि
kee = की khee = खी
ku = कु khu = खु
koo = कू khoo = खू
ke = के khe = खे
kai = कै khai = खै
ko = को kho = खो
kau = कौ khau = खौ
kan = क्ं khan = ख्ं
kah = क: khah = ख:

 

यस्तै किसिमले अरु अक्षर (ग, घ, ङ ………………………. ज्ञ इत्यादि) का रुप लेख्नुपर्छ ।


 

“नेपाली” शब्द वा पद्लाई रोमन लिपिमा यसरि लेखिन्छ :

aama आमा
basa बस
sathee साथी
mama मामा
roti रोटी
moja मोजा
gai गाई
achar अचार
buwa बुवा

 


 

 

      व को रोमन लिपिमा w का साथै v पनि लेख्न सकिन्छ । जस्तै :

विद्या Widya वा Vidya
विवाह Wiwaha वा Vivaha
विवेक Wiwek वा vivek

 

 

 


केहि नेपाली वाक्य देवनागरी तथा रोमन लिपी दुवैमा तल दिइएका छन् जस्को अङ्रेजी अनुवाद (English Translation) पनि साथमा दिइएको छ :

Nepali (नेपाली) English (अङ्रेजी)
Ma ghara janchhu.

(म घर जान्छु ।)

I go home.

(आइ गो होम् ।)

Hamee nepali haun.

(हामी नेपाली हौं ।)

We are Nepali ( or Nepalese ).

(वी आर् नेपाली (वा नेप लिज््) ।)

Yo kot mero ho.

(यो कोट मेरो हो ।)

This coat is mine.

(दिस् कोट् इज् माइन् I)

Tapainko nam ke ho?

(तपाईंको  नाम के हो ?)

What is your name?

(वाट् इज् य्र: नेम् ?)

Tyahan ko chha?

(त्यहाँ को छ ?)

Who is there?

(हू इज् देअर् ?)

Malai pani deu.

(मलाई पानी देउ ।)

Give me water.

(गिभ् मी वाटर् ।)

Hamro bhasha Nepali ho.

(हाम्रो भाषा नेपाली हो ।)

Our language is Nepali.

(आवर् ल्यङ्ग्विज् इज् नेपाली ।)

Dailo naughara.

(दैलो नउघार ।)

Do not open the door.

(डु नट् ओपन् द डोर् ।)

Nepali gautam buddhako janmasthan ho.

(नेपाल गौतम बुद्धको जन्मस्थान हो ।)

Nepali is the birthplace of Gautam Buddha.

(नेपाल इज् द बर्थप्लेस अफ् गौतम बुद्ध ।)

 

 


अङ्रेजीमा “ I ” ले त था , अनि “ U ”  ले तथा बुझा उन सक्छ न् ।

 

 

 

2 Comments

2 Comments

  1. masikalam

    November 30, 2017 at 3:17 am

    ssasa

  2. Pingback: Our Contents - MasiKalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Learn English in Nepali Language. Complete English Learning Platform For Nepali Student. Learn English Language in Nepali.


Contact Info:

Call Us: 025-580812
Mobile: +977- 9813478383
Esewa: +977- 9813478383
Email: info@masikalam.com

Copyright © 2017 Masikalam Learning Platform by Nxtechnp Pvt. Ltd. www.nxtechnp.com

To Top
error: तपाइलाई अधिकार छैन ।