३० दिने अभ्यास

Lesson 3.1 – Consonants – व्यञ्जनवर्ण – भाग १

Learn English in Nepali Language. Complete English Learning Platform For Nepali Student. Learn About English Consonants in This Chapter.

Consonants – व्यञ्जनवर्ण – भाग १

 

अङ्रेजी अक्षरहरु स्वर (Vowels) र व्यञ्जन (Consonants) गरी दुई किसिमका हुन्छन् ।

 

  1. स्वरवर्ण (vowels) हुन् – a, e, i, o, u
  2. व्यञ्जनवर्ण (consonants) हुन् – b,c,d,f,g,h,j,k,l,m,n,p,q,r,s,t,v,w,x,y,z

 

 

कतीपय Consonants का आफ्ना स्वाभाविक उच्चारण्का साथै अरु विभिन्न

उच्चारण हुन सक्छन् :

B = ब् हुन्छ:

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
bag (ब्याग्) jhola (झोला)
buid (बिल्ड्) banaunu (बनाउनु)

 

C = क् तथा स् हुन्छ :

  1. c पछी a,o,u भए सामान्यत् : क् उच्चारण हुन्छ :
English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
cat (क्याट्) biraalo (बिरालो)
come (कम्) aaunu (आउनु)
cut(कट्) kaatnu (काट्नु)
  1. c पछी e,i,y भए स् उच्चारण हुन्छ :
English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
cease (सीस्) roknu (रोक्नु)
a mauka (मौका)
cinema (सिनेमा) chalchitra-griha (चलचित्र-गृह)
incident (इन्सिडन्ट) ghatna (घाटना)
cycle (साइकल) chakra (चक्र)
fancy (फ्यान्सि) kalpana (कल्पना)

 

D = ड् तथा कहिलेकाहीँ ज् हुन्छ :

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
dog (डग्) kukur (कुकुर)
duty(ड्यूटि) kartabya (कर्तब्य)
education (एज्युके(इ)शन्) sikchya (शिक्षा)
grandeur (ग्र्यान्ज(र्) bhabyata (भव्यता)

 

F = फ् हुन्छ :

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
fast (फास्ट्) chitto (छीटो)
food (फूड्) khana (खाना)

 

F = भ् हुन्छ :

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
of (अफ्) ko (को)

 

G = ग् तथा ज् हुन्छ :

1.शब्दका अन्त्यमा ge भए, वा शुरुमा ge, gi, geo वा dge भए ज् हुन्छ :

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
page (पे(इ)ज्) paato (पातो)
judge (जज्) nyayadhish (न्यायाधीश)
  1. अरु स्थानमा प्राय : ग् उच्चारण हुन्छ :
English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
beg (बेग्) maagnu (माग्नु)
target (टागिट्) lakshya, taaro (लक्ष्य, तारो )
finger (फिङ्ग(र्)) aunlo (औंलो)

 

H = ह् हुन्छ :

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
hard (हाड्) kathin (कठिन)
ahead (अहेड्) agaadi (अगाडि)

 

J = ज् हुन्छ :

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
juice (जूस्) rass (रस)
joke (जोक्) thatta (ठट्टा)

 

K = क् हुन्छ :

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
key (की) saancho (साँचो)
king (किङ्ग्) raja (राजा)

 

L = ल् हुन्छ :

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
leaf (लीफ्) paat (पात)
listen (लिस्न्) sunnu (सुन्नु)

 

M = म् हुन्छ :

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
meet (मीट्) bhetnu (भेट्नु)
bosom (बुजम्) chhati (छाती)

 

N = न् हुन्छ :

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
none (नन्) kohi na (कोही न)
machine (मशीन्) yantra (यन्त्र)
national (न्याश्नल्) rastriya (राष्ट्रीय)

 

P = प् हुन्छ :

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
picture (पिक्च(र्)) chitra (चित्र)
lamp (ल्याम्प्) batti (बत्ती)

 

Q = क् हुन्छ :

यस सित सधै u आउँछ :

English (अङ्रेजी) Nepali (नेपाली)
queue (क्यू) lahar (लहर)
quite (क्वाइट्) ekdam (एकदम)

 

 

<< बाकी अंश अर्को पृष्ठ मा >>

 

 

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Lesson 3.2 - Consonants - व्यञ्जनवर्ण - भाग २ - MasiKalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Learn English in Nepali Language. Complete English Learning Platform For Nepali Student. Learn English Language in Nepali.


Contact Info:

Call Us: 025-580812
Mobile: +977- 9813478383
Esewa: +977- 9813478383
Email: info@masikalam.com

Copyright © 2017 Masikalam Learning Platform by Nxtechnp Pvt. Ltd. www.nxtechnp.com

To Top
error: तपाइलाई अधिकार छैन ।