३० दिने अभ्यास

ON को प्रयोग – नाम योगी – Preposition


 

 

 

ON को प्रयोग – नाम योगी – Preposition

 

 

 

प्रयोग न १ : कुनै चिज वा वस्तुको सतह्मा भनेर व्यक्त गर्दा हामी यो नाम्योगी को प्रयोग गर्छौ । जस्तै:

1. I put an egg on the kitchen table. (आइ पुट् एन् एग् अन् द किचन् टेबल् । ) : मैले भान्साको टेबलमा अण्डा राखें।

2. The paper is on my desk. (द पेपर् इज् अन् माइ डेस्क् । ) : कागज मेरो डेस्कमा छ।

 

प्रयोग न २ : दिनहरू र पुरा मितिहरू निर्दिष्ट गर्न:  जस्तै:

 

3. The garbage truck comes on Wednesdays. (द गार्बेज् ट्रक् कम्स् अन् वेड्नस्डेज् ।  ) : फोहोर फ्याक्ने ट्रक बुधबार आउछ।

4. I was born on 14, June in 2017. (आइ वाज् बर्न् अन १४, जुन् इन् २०१७ । ) : म 14, जून 2017 मा जन्मेको थिएँ।

5. I went to gym on Tuesday Morning. (आइ वेन्ट् टु जिम् अन् टुस्डे मर्निङ । ) : म मङ्गलबार बिहान बिहान जिम गए।

 

प्रयोग न ३ : उपकरण वा मेशिन संकेत गर्न जस्तै फोन वा कम्प्यूटर: :  जस्तै:

5. He is on the phone right now. (हि इज् अन् द फोन् राइट् नाउ । ) : उहाँ अहिले फोनमा हुनुहुन्छ।

6. She has been on the computer since this morning (सि ह्याज् बीन् अन् द कम्पिउटर् सिन्स् दिस् मर्निङ । ) :  उनि बिहान देखी नै कम्पिउटर मा छिन ।

7. I am watching a movie on TV (आइ एम् वाचिङ मुभी अन् टि भि । ) : म टिभिमा चलचित्र हेर्दैछु

 

प्रयोग न ४ : शरीरको भाग संकेत गर्न: :  जस्तै:

 

8. The stick hit me on my shoulder. (द इस्टिक् हिट् मि अन् माइ सोल्जर् । ) : मेरो काधमा लट्ठी ले हान्यो ।

9. He kissed me on my cheek. (हि किस्ड् मि अन् माइ चीक् । ) : उहाँले मलाई मेरो गालामा चुम्बन गर्नुभयो।

10. I wear a ring on my finger. (आइ वेर् अ रिङ्ग् अन्  माइ फिङर् । ) : म मेरो औंलामा औठी लगाउँछु।

 

 

प्रयोग न ५ : केहि चिज को अवस्था  सन्केत गर्न :  जस्तै:

 

11. Everything in this store is on sale. (एभृथिङ इन् दिस् स्टोर् इज् अन् सेल् । ) : यो पसलमा सबै चीज बिक्रीमा छ।

12. The building is on fire (द बिल्डिङ इज् अन् फायर् । ) : भवन आगोमा छ ।

 

प्रयोग न ६  : ग्रहहरु संग प्रयोग  गर्न :  जस्तै:

 

11. Who can compete me on this earth? (हु क्यान् कम्पिट् मि अन् दिस् अर्थ ?  ) : कसले मलाई यस पृथ्वीमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ?

12. So far, life has not been discovered on Saturn. (सो फार्, लाईफ् ह्याज् नट्  बीन् डिस्कबर्ड अन् सेट्रुन ।  ) : अहिलेसम्म, जीवन शनिमा पत्ता लगाइएको छैन।

 

 

अन्य प्रयोग हरु  :

 • on sunday
 • on 16 june 2009
 • on my birthday
 • on Christmas Day
 • on Independence Day
 • on the left

 

 • London lies on the Thames
 • on the floor
 • on a bus
 • on the air; on TV
 • on New Year’s Eve
 • on Tuesday morning
 • on the floor
 • on Friday night
 • on December 4th

 

 • on the beach
 • on the grass
 • on Monday evening(s)
 • on the ceiling
 • on foot,
 • on horseback
 • get on the bus
 • on an island
 • on the ground
 • on the chair
 • on the wall
 • on the left
 • on time

 

 • on a train
 • on a plain
 • on holiday
 • on television
 • on suday morning
 • on monday afternoon
 • on strike
 • on fire
 • on a bicycle
 • on foot
 • on fishing
 • on sale
 • on loan

 

 • on the coast
 • on money
 • on the 1st of july
 • on New year’s Day
 • on christmas day
 • on the spot
 • on demand
 • on duty
 • on a large scale
 • on the same evening
 • on a journey to pokhara
 • on a pension.

 

 

 

 

 

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Learn English in Nepali Language. Complete English Learning Platform For Nepali Student. Learn English Language in Nepali.


Contact Info:

Call Us: 025-580812
Mobile: +977- 9813478383
Esewa: +977- 9813478383
Email: info@masikalam.com

Copyright © 2017 Masikalam Learning Platform by Nxtechnp Pvt. Ltd. www.nxtechnp.com

To Top
error: तपाइलाई अधिकार छैन ।