३० दिने अभ्यास

वर्तमान काल – Present Tense

Tense (टेन्स्) भनेको काल हो । यो तीन प्रकार को हुन्छ Present Tense(प्रेजेन्ट् टेन्स्) वर्तमान काल , Past Tense(पास्ट् टेन्स्) भुत काल र Future Tense(फिउचर् टेन्स्) भबिस्यत् काल । हामी भुत काल र भबिस्यत् काल को बारेमा आगामी पाठ्मा हेर्नेछौ ।

 ( Present tense -प्रेजेन्ट् टेन्स्  )  वर्तमान काल लाई चार भाग मा बिभाजन गरिएको हुन्छ ।

– Simple Present Tense ( सिम्प्ल् प्रेजेन्ट् टेन्स्) : सामान्य वर्तमान काल्

– Present Continuous Tense (प्रेजेन्ट् कन्टिनिउस् टेन्स्) : अविचि्छ्न्न वर्तमान काल्

– Present Perfect Tense (प्रेजेन्ट पर्फेक्ट् टेन्स्) : पुर्ण बर्तमान काल्

– Present Perfect Continuous Tense (प्रेजेन्ट् पर्फेक्ट् कन्टिनिउस् टेन्स् ) : अविचि्छ्न्न पुर्ण बर्तमान काल्


यो चार  शाखा को भिन्न्ता, उदाहरण्, र ब्यख्या हेर्नुहोश:

Simple Present Tense: सामान्य वर्तमान काल्

1. Krishna Writes (कृष्ण राइट्स्):  कृष्ण लेख्छ ।

यस् वाक्यमा कृष्ण अहिलेको बेला “लेख्छ” भन्ने थाहापाउन सकिन्छ ।

 

Present Continuous Tense : अविचि्छ्न्न वर्तमान काल्

2. Krishna is Writing (कृष्ण इज् राइटिङ्):  कृष्ण लेख्दै छ ।

यस् वाक्यमा कृष्ण अहिलेको समय मा  “लेख्दै छ” भन्ने थाहापाउन सकिन्छ ।

 

Present Perfect Tense  : पुर्ण बर्तमान काल्

3. Krishna has written (कृष्ण ह्याज् रिट्टन्):  कृष्णले लेखेको छ ।

यस् वाक्यमा कृष्णले “लेख्ने काम गरी सकेको छ” तर धेरै समय बितेको छैन भन्ने बुझिन्छ ।

 

Present Perfect Continuous Tense : अविचि्छ्न्न पुर्ण बर्तमान काल्

4. Krishna has been Writing (कृष्ण ह्याज् बिन् राइटिङ):  कृष्णले लेख्दै गरेको छ ।

 यस् वाक्यमा कृष्ण ले “लेख्ने काम कुनै निस्चित समयदेखी अहिले सम्म गरी रहेको छ”  भन्ने बुझिन्छ ।

 

हामी यो चार शाखा को बारेमा बृस्तृत रुप्मा अर्को भाग मा पढ्नेछौ । यो भाग बुझेर मात्र अर्को पाठ हेर्नुहोश ।

 

 


 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Learn English in Nepali Language. Complete English Learning Platform For Nepali Student. Learn English Language in Nepali.


Contact Info:

Call Us: 025-580812
Mobile: +977- 9813478383
Esewa: +977- 9813478383
Email: info@masikalam.com

Copyright © 2017 Masikalam Learning Platform by Nxtechnp Pvt. Ltd. www.nxtechnp.com

To Top
error: तपाइलाई अधिकार छैन ।