३० दिने अभ्यास

बिस्मयबोधक – Interjections भाग २

 

 

यो भाग २ हो । Interjection  लाई नेपाली मा बिस्मयबोधक भनिन्छ । हामिले भाग १ मा केहि अत्यन्त महत्वपुर्ण शब्द हरु को बारेमा जानकारी पायौं । आज हामी यस् भाग मा २० वटा थप प्रयोग मा आउने शब्द हरु को अङ्रेजी अनुबाद हेर्नेछौ । 

 


 21. oops ! (उप्स् ) – ओहो !

22. Hurry Up ! (हरी अप्! ) – छिट्टो गर !

23. Be Quiet! (बि क्वाइट् ! ) – चुप लाग !

24. What Nonsense ! ( वाट् नन्सेन्स् ) – कस्तो नचाहिदो! बेकार्!

25. Beware ! (बिवेर् ! ) – होसियार !

26. Stop That Nonsense ! (इस्टप् ड्याट् नन्सेन्स् ! ) – त्यस्तो फजुल कुरा बन्द गर !

27. What a fool ! (वाट् अ फुल् !) – कस्तो मुर्ख !

28. Ouch ! (आउच् ! ) – ऐया !

29. Damn ! (ड्याम् !) – सराप दिनु, अपमान गर्नु !

30. How dare you ! (हाउ डेयर् यु ! ) – कसरी आँट गरिस !

31. How dare you steal my Money ! (हाउ् डेयर यु इस्टिल् माइ् मनी ! ) – कसरी तपाइले मेरो पैसा चोर्ने हिम्मत गर्नुभयो !

32. What a nice house ! (वाट् अ नाइस् हाउस् ) – कस्तो सुन्दर घर!

33. How Interesting ! (हाउ इन्ट्रेस्टिङ ! ) – कति रमाइलो !

34. Yahoo! ( याहु ! ) – याहू !

35. Alas ! (आलस् ! ) – अफसोस !

36. Absolutely ! (अब्सोलुट्ल्री ! ) – पक्कै ! {पूर्णरुपले, निरपेक्षरुपले}

37. Alright ! (अलराइट् ! ) – ठीक छ!

38. Yummy ! (यम्मी ! ) – स्वादिष्ट!

39. Shucks ! (सक्स् !) – नाइ !

40. Yuck ! (यक् !) – क्ष्या !


 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Learn English in Nepali Language. Complete English Learning Platform For Nepali Student. Learn English Language in Nepali.


Contact Info:

Call Us: 025-580812
Mobile: +977- 9813478383
Esewa: +977- 9813478383
Email: info@masikalam.com

Copyright © 2017 Masikalam Learning Platform by Nxtechnp Pvt. Ltd. www.nxtechnp.com

To Top
error: तपाइलाई अधिकार छैन ।