३० दिने अभ्यास

बिस्मयबोधक – Interjections भाग १

 

 

 यो भाग १ हो । Interjection  लाई नेपाली मा बिस्मयबोधक भनिन्छ ।  उद्घाटनमा प्रयोग गरिएको एक शब्द वा वाक्यांश हो । आफ्नु हर्श, चिन्ता, पिडा, खुशी, धन्यबाद इत्यादी बुझाउदा प्रयोग मा आउने शब्द हरु हुन । यो शब्द को पछाडी यो (!) चिन्ह को प्रयोग गरिन्छ । यो शब्द हरु कसैलाई तारिफ अथबा बधाइ दिदां पनि प्रयोग मा आउछ । आजकल फेस्बुक्, ट्विटर इत्यादी मा कसैको तस्बिर मा प्रत्रीकृया दिदां पनि अत्यादिक प्रयोग गरिन्छ ।  हामी यस् भाग मा २० वटा अत्याधिक प्रयोग मा आउने शब्द हरु को अङ्रेजी अनुबाद हेर्नेछौ ।

 


 

1. Good ! (गुड !) – राम्रो

2. Excellent ! (एक्सिलेन्ट् ! ) – उत्कृष्ट , उतम

3. Beautiful ! (बिउटिफुल् ! ) – सुन्दर, राम्री

4. Marvellous ! (मार्भलस् ! ) – अद्भुत, आश्चर्यजनक

5. Bravo! (ब्राभो! ) – स्याबास्

6. Awesome ! (असम् ! ) – अति उत्तम, अत्यन्त सुन्दर

7. Hey ! (हे !) – अरे

8. Really ! ( रियल्ली ! ) – साचैं , वास्तवमा

9. Impressive ! (इम्प्रेसिभ ! ) – प्रभावकारी, मन लोब्याउने

10. Thank You ! (थ्यान्क यु ! ) – धन्यवाद

11. Oh My GOd ! (ओ माइ गड् ! ) – हे भगवान

12. Of Course ! (अफ कोर्स् ! ) – अब्स्य, निसन्धेह

13. Listen! (लिसन् !) – सुन्नुहोस्

14. Oh Dear ! ( ओ डियर् !) – हरे शिव !

15. Amazing ! ( अमेजिङ ! ) – अद्भुत!

16. How Lovely ! (हाउ लब्ली ! ) – कति मायालु!

17. Congratulations ! (कङराचुलेसन् ! ) – बधाई छ!

18. Well Done ! (वेल् डन् !) – स्याबास

19. For God Shake ! (फर् गड् सेक् ! ) – भगवानको लागी !

20. May God Bless You ! (मे गड् ब्लेस् यु  ! ) – भगवानले तिम्रो रक्षा गरुन !

 बाकी अंश भाग २ मा समाबेश गरिएको छ ।

 


 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Learn English in Nepali Language. Complete English Learning Platform For Nepali Student. Learn English Language in Nepali.


Contact Info:

Call Us: 025-580812
Mobile: +977- 9813478383
Esewa: +977- 9813478383
Email: info@masikalam.com

Copyright © 2017 Masikalam Learning Platform by Nxtechnp Pvt. Ltd. www.nxtechnp.com

To Top
error: तपाइलाई अधिकार छैन ।