३० दिने अभ्यास

अपोलोजाइज एन्ड सरी – क्ष्यमा माग्दा प्रयोग गरिने शब्द – भाग ५

 

हामिले भाग चार मा ” Pardon pɑːd(ə)n/ – पाडन्” भन्ने शब्द को बारेमा थाहा पायौ ।  त्यसै गरी क्ष्यमा माग्न वा नम्र अनुरोध गर्नलाई प्रयोग मा आउने अर्को शब्द हो “Apologize and Sorry (अपोलोजाइज एन्ड सरी)”

 Apologize अपोलोजाइज (say sorry to someone)   (क्ष्यमा माग्नु ) / Sorry सरी (Feeling regret)(दु:खित हुनु ): यस्को प्रयोग क्ष्य्मा माग्दा स – साना गल्ती मा पनि गरिन्छ  जस्तै: :

 


 

उदाहरण् 1: I must apologize for disturbing you like this –  आइ मस्ट् अपोलोजाइज फर् डिस्टर्बिङ् यु लाईक् दिस् (मैले तपाइलाई यसरी परेशान गरेकोमा माफी पाउं । )

उदाहरण् 2: I am sorry I am Late. – आइ एम् सरि आइ एम् लेट्  (मलाई माफ गर्नुहोस् म ढिलो भए । )

उदाहरण् 3: Sorry I do not know where he lives. – सरि आइ डु नट् नो वेर् हि लिब्स । (माफ गर्नुहोस् मलाई थाहा छैन  ऊ कहाँं बस्छ।   )

उदाहरण् 4: Sorry, I cannot do this. – सरि, आइ क्यनट् डु दिस । । (माफ गर्नुहोस्, म यो गर्न सक्दिन। )

उदाहरण् 5: Sorry to wake You Up. – सरी टु वेक् यु अप् (तपाइलाई उठाएकोमा माफ गर्नुहोश । )

उदाहरण् 6: Please beg my Apologies.. – प्लिज् बेग् माइ अपोलोजिज (मेरो तर्फ बाट माफी माग्नुहोश ।)

उदाहरण् 7: Sorry to disturb You.. – सरी टु डिस्टर्ब यु (तपाईंलाई परेशान गरेकोमा माफ गर्नुहोस्   )

 

 

 

 

 


 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Learn English in Nepali Language. Complete English Learning Platform For Nepali Student. Learn English Language in Nepali.


Contact Info:

Call Us: 025-580812
Mobile: +977- 9813478383
Esewa: +977- 9813478383
Email: info@masikalam.com

Copyright © 2017 Masikalam Learning Platform by Nxtechnp Pvt. Ltd. www.nxtechnp.com

To Top
error: तपाइलाई अधिकार छैन ।