३० दिने अभ्यास

पाडन – क्ष्यमा माग्दा प्रयोग गरिने शब्द – भाग ४

 

हामिले भाग तीन मा “Forgive- फर् गिभ (माफ गर्नु / नारीसाउनु / क्षमा गर्नु / दन्ड नगर्नु)” भन्ने शब्द को बारेमा थाहा पायौ ।  त्यसै गरी क्ष्यमा माग्न वा नम्र अनुरोध गर्नलाई प्रयोग मा आउने अर्को शब्द हो “Pardon pɑːd(ə)n/ पाडन्”

 Pardon pɑːd(ə)n/ – पाडन् (to forgive or excuse)   (क्ष्यमा दिनु ) – यसको प्रयोग औपचारिक रुप्मा दोशी वा अपराधीलाई मिलेको सजायबाट छुट्कारा दिने अर्थमा हुन्छ. तर अचेल् pardon को प्रयोग् अर्काले भनेको कुरा नसुन्दा वा नबुझ्दा “फेरी दोहोर्याउनुहोश् न” भन्ने अर्थमा गरिन्छ । जस्तै कसैले केहि कुरा गर्दछ, तर तपाइको ध्यान अर्कैतिर गएको छ, र एकछिन् मा तपाइ झास्केर भन्दा यो शब्द को प्रयोग गरिन्छ । जस्तै: :

 


 

उदाहरण् 1: Pardon, Please !!! –  पाडन् प्लिज !!! (फेरी दोहोर्याउनुहोश् न)

उदाहरण् 2: I beg you Pardon – आइ बेग् यु पाडन् । (म क्ष्यमा चाहन्छु । )

उदाहरण् 3: He obtained pardon for his sins – हि अब्टेन्ड पादन फर हिज सिन्स । (उसले आफ्नु पाप को क्ष्यमा पायो ।  )

तपाईंले कसैलाई Please Repeat it – प्लिज रिपिट इट (फेरी दोहोर्याउनुहोश् न) पनि भन्न सक्नुहुनेछ ।

 

 

 

 


 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Learn English in Nepali Language. Complete English Learning Platform For Nepali Student. Learn English Language in Nepali.


Contact Info:

Call Us: 025-580812
Mobile: +977- 9813478383
Esewa: +977- 9813478383
Email: info@masikalam.com

Copyright © 2017 Masikalam Learning Platform by Nxtechnp Pvt. Ltd. www.nxtechnp.com

To Top
error: तपाइलाई अधिकार छैन ।