३० दिने अभ्यास

फर् गिभ – क्ष्यमा माग्दा प्रयोग गरिने शब्द – भाग ३

 

हामिले भाग दुइ मा “Excuse – एक्स् क्युज  (माफ गर्नु वा गल्तीलाई अनदेखी गर्नु)” भन्ने शब्द को बारेमा थाहा पायौ ।  त्यसै गरी क्ष्यमा माग्न वा नम्र अनुरोध गर्नलाई धेरै जसो प्रयोग मा आउने अर्को शब्द हो “Forgive- फर् गिभ (क्रिया)”

 Forgive- फर् गिभ   (माफ गर्नु / नारीसाउनु / क्षमा गर्नु / दन्ड नगर्नु) – कुनै गल्ती लाई माफ् गर्नु वा क्षमा गर्नु

Past Tense (भूत काल) : Forgave (फर्गेभ)

Past Participle (पुर्ण भूतकाल) : Forgiven (फर्गिभन)

 Sorry “वा”  Forgive me“. केहि प्रमुख असुविधाको कारणले केहि गलत भएमा यि शब्द हरुको प्रयोग गरिन्छ.  यदि तपाइँ केही कारणले देरी हुनुभयो भने पनि यो शब्द को प्रयोग गरिन्छ.  


 

उदाहरण् 1: Please forgive me –  प्लिज फर्गिभ मि ( मलाई माफ् गर्नुहोश् )

उदाहरण् 2: Please forgive me for disturbing – प्लिज फर्गिभ मि फर डिस्टर्बिङ  (कृपया मलाई परेशानको लागि क्षमा गर्नुहोस् )

उदाहरण् 3: Could you forgive me for coming late ? – कुड् यु फर्गिभ मि फर कमिङ लेट ? (के तपाईं मलाई ढिलो भएकोमा क्षमा गर्न सक्नुहुनेछ? )

उदाहरण् 4: Oh God !! Forgive My Sins – ओह गड !! फर्गिभ् माइ सिन्स् ( हे भगवान! मेरो पाप क्षमा गर्नुहोस्)

 

 

 


 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Learn English in Nepali Language. Complete English Learning Platform For Nepali Student. Learn English Language in Nepali.


Contact Info:

Call Us: 025-580812
Mobile: +977- 9813478383
Esewa: +977- 9813478383
Email: info@masikalam.com

Copyright © 2017 Masikalam Learning Platform by Nxtechnp Pvt. Ltd. www.nxtechnp.com

To Top
error: तपाइलाई अधिकार छैन ।