३० दिने अभ्यास

भुल – क्ष्यमा माग्दा प्रयोग गरिने शब्द – भाग १

 

अङ्रेजी मा स- साना गल्ती हरु मा पनि क्ष्यमा माग्ने चलन छ । क्ष्यमा माग्न लाई विभिन्न शब्द हरुको प्रयोग गरिन्छ । ति मद्धे एक हो – भुल

जस्तै: Mistake – मिस्टेक् (भुल ) – जस्तो छैन्, तेस्तो होला या हुन सक्ला भनेर प्रयोग् गरिने शब्द् ।उदाहरण् 1: We’ve mistaken the way – वि ह्याब् मिस्टेकन् द वे ( हामिले त्यो बाटो भुलेछौ ।)

उदाहरण् 2: I had been mistaken – आइ ह्याड् बिन् मिस्टेकन् (म गलत थिए । )

उदाहरण् 3: You will mistake your friend. – यु विल् मिस्टेक् योर् फ्रेन्ड् ( तिमीले आफ्नु साथीलाई भुल्नेछौ ।)

उदाहरण् 4: If I am not Miataken, Are You Hari?. – इफ् आइ एम् नट् मिस्टेकन््, आर् यु हरी ? ( यदि म गलत छैन भने, के तिमी हरि हो? )

 

 

 


 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Learn English in Nepali Language. Complete English Learning Platform For Nepali Student. Learn English Language in Nepali.


Contact Info:

Call Us: 025-580812
Mobile: +977- 9813478383
Esewa: +977- 9813478383
Email: info@masikalam.com

Copyright © 2017 Masikalam Learning Platform by Nxtechnp Pvt. Ltd. www.nxtechnp.com

To Top
error: तपाइलाई अधिकार छैन ।